STRETNI.sk NOVÝCH ĽUDÍ

Mužem se nerodíme, mužem se stáváme. A jak na to?

Horizon33 2013 9 23 15 6 50 224x300 Mužem se nerodíme, mužem se stáváme. A jak na to?

V poslední době je pozorován velký deficit esence mužnosti, která by pro muže měla být přirozenou vlastností. Proto ženy spravedlivě bijí na poplach kvůli nedostatku opravdových mužů. Tento nedostatek se citelně projevuje v mnohých sférách našeho života, ale zvláště ve vzájemných vztazích se ženami. Pokud muž nemá tuto vlastnost, dle instinktu ženy se jeví „neplnohodnotným“, a tak i vztah k němu bude jako k neplnohodnotnému.

V chápání ženy „neplnohodnotný“ muž – to je nízkohodnostný. Takový muž není

iniciativní, není schopen brát na sebe jakoukoliv zodpovědnost, zpravidla málo

vydělává, má nízké sebehodnocení, je velmi vztahovačný, neumí komunikovat se

ženami, často se jich bojí, zvykl si být podřízený, má sklon k depresím, není rozhodný

a sexuální kontakt se ženami se mu naskytuje málokdy. Takových mužů je většina a

ženy je jednoduše nechtějí. Kvůli současnému modelu monogamního manželství a

svému reproduktivnímu instinktu jsou však ženy nuceny s nimi vstupovat do vztahu.

Pro ženu je velmi těžké vytvářet plnohodnotné vztahy s nízkohodnostným mužem.

Jeho vlastnosti jí to jednoduše neumožňují. Tito muži jsou proto ženami buď

využíváni pro jejich osobní cíle, nebo se ženy dostávají do pozice dominance nad

nimi. V manželství jsou nízkohodnostní muži zpravidla vždy pod pantoflem a

v rodinné hierarchii z hlediska ženy zastávají roli „druhého dítěte“.

Kterákoliv žena, nezávisle na její výchově, vzdělání nebo životních podmínkách,

bude chtít vysokohodnostného muže. Pro ženský instinkt je to „alfa samec“

s projevovanými vlastnostmi vůdce. Takoví muži jsou sebejistí, odpovědní, mají

vysoké sebehodnocení, jsou sexuálně úspěšní, v konfliktech zachovávají chladnou

hlavu, neradi se někomu podřizují, umí komunikovat se ženami, mají kvalitní

genofond, často jsou také bohatí a úspěšní. Ženy se do nich lehce zamilují a chtějí

s nimi mít děti. Takových mužů je však velmi velmi málo.

Existuje ještě jeden typ mužů – středněhodnostní. Ti mohou být odpovědní, umí

dobývat přízeň žen, mohou být úspěšní a dobře vydělávat. Nemají ale rádi konflikty,

chovají se vždy podle pravidel, jsou lehce předvídatelní a často vztahovační. Za

příznivých podmínek se mohou stát vysokohodnostnými a za nepříznivých mohou

klesnout na úroveň nízkohodnostného. Ženy takové muže mohou milovat, ale jen

krátký čas a ne všechny. Děti jim však rodí. Ve většině případů je to „muž – sponzor“,

nebo „partner – sponzor“. Ženy takové muže využívají pro své materiální a finanční

cíle.

Pojem „domácí prostituce“ je charakteristický právě pro středně a nízkohodnostné

muže. Vysokohodnostní muži za sex s ženami neplatí. Pro ně je sex jedna z forem

komunikace s milovanou ženou.

Z toho plyne, že jedna a ta stejná žena se v přítomnosti různých mužů (vysoko,

středně a nízkohodnostného) bude chovat vždy různě. Problém tedy není v ženách,

ale v mužích. Je nutné si také uvědomit, že příroda uložila ženě odpovědnost za

kvalitu potomstva, proto je pro ni velmi podstatné s jakým mužem bude mít dítě. Její

srdce a rozum musí udělat ten nejlepší výběr. Ale vybírat není z čeho. Jaká je příčina?

Jedna z příčin je v tom, že současná společnost se přeměnila na fabriku, kde se vyrábí

středněhodnostní a nízkohodnostní muži. Od dětství muže ve školce vychovávají

ženy – vychovatelky. Ve škole – učitelky a „školní muži“ (tj. polomuži). Na vysoké

škole – středně a nízkohodnostní muži s vysokým PVD (pocitem vlastní důležitosti)

a profesorským titulem. Hodnostní potenciál u chlapců není rozvíjen a ve většině

případů se spíše potlačuje. Ženám vychovatelkám, učitelkám a profesorům jsou

třeba poslušní, bezproblémoví a lehce ovladatelní mužští jedinci. V ženském klášteře

z chlapce nevychovají vysokohodnostného muže (Banderase) – mezi slepicemi orlí

křídla nenarostou. Podívejte se na film Obecná škola. Žena není ani biologicky, ani

psychologicky schopná dát to co nemá. Ona nemá esenci mužnosti a to znamená,

že není schopna vychovat v budoucím muži mužské vlastnosti. Každá žena, která

vychovává svého syna sama, ví, jak je těžké být v roli „otce“. Proto celý systém

výchovy a vzdělání musí být změněn.

Ve výsledku muž neovládá potřebné vlastnosti a dovednosti pro úspěšnou

komunikaci a vytváření oboustranně výhodných a plnohodnotných vztahů se

ženami. Pokud jste se zabývali zápasem, boxem, nebo jinými bojovými uměními,

tak víte, že ať už začátečník má jakékoliv fyzické přednosti, profesionál, který ovládá

techniku boje, vždy vyhraje. Ve vztazích se ženami se muž nachází nejčastěji na pozici

takového „silného“ začátečníka s nezapnutým instinktem vysokohodnostného muže.

Pro ženy takovíto začátečníci ve vztahu samozřejmě nejsou zajímaví.

Pro ženu jsou vztahy s mužem její přirozenou profesí. Pro středně a

nízkohodnostného muže jsou vztahy se ženou temným lesem, tj. banální

nekompetentností se všemi následky.

Téma výchovy budoucího muže – to je jen jedna z mála příčin. O tomto i dalších

problémech a způsobu jak je překonat budu hovořit na svých přednáškách a na

kurzu „Esence mužnosti“.

Je důležité pochopit, že životní pozice sebevědomého a silného muže

– je určena kvalitou jeho vztahů se ženami

– vylučuje jakékoliv pokusy vyvyšování se zejména na úkor žen

– je určena jeho vysokou hodností v rodině i společenském životě

Jestli chcete:

- Lépe porozumět ženám

- Zlepšit komunikační dovednosti s nimi

- Umět s nimi vytvořit hodnotné vztahy

- Prezentovat se v pozici silného a sebevědomého muže

- Nechat ženy ochutnat esenci mužnosti…

…navštivte přednášku 3. 7. 2013 v 17:00, Mýto pod Ďumbierom – obecný úrad

a kurz 12. – 14. 7., Mýto pod Ďumbierom – chata Zinka

Více info na www.savcenko.sk

Objavte NOVÝ TREND v zoznamovaní - Registrujte sa teraz na STRETNI.sk NOVÝCH ĽUDÍ

Bude vás tiež zaujímať:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top